opis izdelka

Na Interlübke razvijajo mlade oblikovalske klasike in snujejo inovativne pohištvene programe s sodobnim karakterjem. Njihovo oblikovanje ima zven sodobnosti. Ostajajo naklonjeni spremembam, zato da bi oblikovali in vplivali na trenuten razvoj stilnega pohištva. Pohištvo Interlübke tako izraža strankin občutek za življenje – je svež in senzibilen, fleksibilen in raznolik. Zato kraljestvu privatnosti nudi velik obseg.

www.interluebke.com